Informatie & donatie

Live uitzendingen via KerkBeeld

Alle reguliere diensten vanuit de Oude Helenakerk, de Zuiderkerk en de Sint Joris kerk worden live uitgezonden.

Voor bijzondere diensten, bijvoorbeeld bij uitvaart of huwelijk geldt dat deze alleen worden uitgezonden op aanvraag van betreffende familie.

Mogelijkheid van terugkijken van diensten via KerkBeeld

Uitgangspunt is dat alle reguliere diensten die live zijn uitgezonden ook op Internet worden geplaatst zodat deze op een later tijdstip bekeken kunnen worden.

Voor bijzondere diensten, bijvoorbeeld bij uitvaart of huwelijk geldt dat het op Internet plaatsen van deze diensten alleen wordt gedaan op aanvraag van betreffende familie.

Vanwege bijzondere omstandigheden kan besloten worden om een bepaalde dienst niet op Internet beschikbaar stellen. Te denken valt aan omstandigheden, calamiteiten of wensen waarvan het voor betreffende personen ongewenst, cq. ongepast is dat deze publiek beschikbaar komen. Indien aan de orde wordt hiertoe besloten door de dienstdoende ouderling en predikant in overleg met eventueel betrokkenen.

Bij twijfel wordt plaatsing opgeschort tot nader besluit.

Voor vragen of opmerkingen email: kerkbeeld@kerkvenster.nl of info@kerkbeeldaalten.nl

In plaats van de wekelijkse collecte …

… vragen we uw collecteaandeel over te maken op rekening van de DHA.

DHA staat voor Diaconale Hulpverlening Aalten. Een gezamenlijk activiteit van de plaatselijke kerken om de nood te lenigen bij mensen diedoor de corona crisis in de (financiële) problemen komen of anderszins hulp nodig hebben.

Op de website van Kerkvenster vindt u daar een uitgebreid artikel over of u kunt informatie zoeken op de website: www. Stichting-dha.nl.

Het rekeningnummer van DHA is: NL24TRIO0338605460 t.n.v. Stichting Diaconale Hulpverlening Aalten.
De stichting heeft en ANBI status, 
uw gift is dus aftrekbaar voor de belasting.

U kunt ook op de pagina van kerkbeeldaalten.nl op de doneerknopklikken.
U komt dan op de
webshop van KerkVenster bij Gift diaconie.

U kunt
daar o.a. met Ideal betalen, de diaconie maakt de giften dan over naar de stichting DHA